Cursos per Adults

Oferim cursos per a grups o individus en anglès, alemany, àrab, francès, italià, portuguès, japonès, xinès, espanyol per a estrangers i català per a estrangers, i per a les classes privades en altres idiomes quan vostè ho sol·liciti.

Matricula oberta tot l’any.

Curs extensiu (100 hores)
3 hores setmanals
de setembre a juny
· 1,5 hores (dos dies) de 9 a 22h
· 3 hores (un dia) de 9 a 22h

Curs semestral (100 hores)
6 hores setmanals
1r Semestre: de setembre a febrer
2n Semestre: de febrer a juny
· 3 hores (dos dies) de 9 a 22h

Clases particulars
Horaris a convenir

Curs de preparació (40 hores)
amb simulacions d’ exàmens oficials (B1, B2, C1 O C2)
2,5 hores setmanals (prep, sim y respostes)
1r Semestre: de setembre a febrer
2n Semestre: de febrer a juny
· 2,5 hores (un dia) de 9 a 22h

Curs de comunicació (50 hores)
Anglès (B1 o B2), Alemany (B1) o Francès (B1)

3 hores setmanals
1r Semestre: de setembre a febrer
2n Semestre: de febrer a juny
· 1,5 hores (dos dies) de 9 a 22h

Idiomes als negocis (100 hores)
3 hores setmanals:
de setembre a juny
Anglès English for Business Communication
Anglès English for Business Studies
Alemany Deutsch für den Beruf
· 1,5 hores (dos dies) de 9 a 22h

Els exàmens de Cambridge de FCE i CAE es realitzen a UniCor Languages en Vilanova i la Geltrú:
Febrer
Juny

Les Nostres Llengües, Nivells i Exàmens Oficials

Ara més que mai aprofita aquesta oportunitat per fer el pas endavant cap a l’èxit professional.
UniCor Languages està reconegut com a centre oficial per a la preparació d’exàmens oficials de la University of Cambridge.
Preparació d'exàmens oficials de Cambridge English, Institut Français, Goethe Institute i Instituto Cervantes.

Donem classes d'anglès, alemany, francès, italià, portuguès, japonès, xinès i Spanish/Catalan for Foreigners.
Tots els cursos i nivells estan regulats i segueixen el Marc comú europeu de referència (MCER) de coneixements d’idiomes del Consell d’Europa i la Direcció General de Política Lingüística (DGPL).

Nivells de MERC: A1, A2, B1, B2, C1 i C2:

SUBNIVELL

DESCRIPCIÓ

L´ alumne/a ... és capaç de / pot ...

C2 (nivell de domini):
(Mestria)
...comprendre pràcticament tot el que llegeix o escolta.

...reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguin orals o escrita, i presentar-los de manera coherent.

...expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet distingir matisos subtils de significat fins i tot en situacions de major complexitat.
C1 (nivell funcional):
(Dòmino operativa eficaç)
...comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència, així com saber reconèixer temes implícits en aquests mateixos texts.

...expressar-se de forma fluida i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada.

...fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a fins socials, acadèmics i professionals.

...produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
B2 (nivell avançat):
(Intermig alt)
...comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització.

...relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors. …produir textos clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els pros i el contres de les diferents opcions.
B1 (nivell):
(Intermig)
...comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, d'estudi o d'oci.

...fer front a la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua.

...produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal.

...descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.
A2 (nivell bàsic):
(Plataforma)
...escriure frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb àrees d'experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d'interès, ocupacions, etc.).

...comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d'informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals.

...descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.
A1 (nivell inicial):
(Accés)
...comprendre i fer ús d´expressions quotidianes d'ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat.

...presentar-se a si mateix i a d´altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix.

...interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposat a cooperar.