Teens Intensiu d'Estiu

L'escola d'idiomes per a adolescents

Edat dels alumnes:
De 12 a 16 anys d'edat
Idiomes impartits:
Anglès - Francès - Alemany
Nivells:
A1 – A2 – B1 – B2.1
Dates del curs:
Inici: 29 de juny
Final: 24 de juliol
Mínim per grup:
5 alumnes
Nº hores per setmana:
8 hores
Dies:
Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous
Horaris:
9:30 a 11:30
o
11:30 a 13:30
o
16:30 a 18:30
Avaluacions i Exàmens:
El curs consta de 4 proves periòdiques juntament amb avaluacions contínues sobre xerrada, escolta, lectura, escriptura i vocabulari.
L'assistència mínima ha de ser del 80% de les classes.
Examen final: 65% de nota mínima per aprovar.
Nivells B2.2 i superiors:
En acabar el nivell B2.1, els alumnes passaran als horaris de les classes per a adults.
Preu:
Per a més informació, contacteu amb nosaltres.