Teens Laborables

L'escola d'idiomes per a adolescents

Edat dels alumnes:
De 12 a 16 anys d'edat
Idiomes impartits:
Anglès - Francès – Alemany
Nivells:
A1 – A2 – B1 – B2.1
Dates del curs:
Inici: setembre
Final: juny
Mínim per grup:
5 alumnes
Nº hores per setmana:
2 hores
Dies:
Dilluns i Dimecres
o
Dimarts i Dijous
Horaris:
16:30 a 18:30
Avaluacions i Exàmens:
El curs consta de 4 proves periòdiques juntament amb avaluacions contínues sobre xerrada, escolta, lectura, escriptura i vocabulari.
L'assistència mínima ha de ser del 80% de les classes.
Examen final: 65% de nota mínima per aprovar.
Nivells B2.2 i superiors:
En acabar el nivell B2.1, els alumnes passaran a classes per a adults, de 19:00 a 22:00 laborables.
Preu:
Per a més informació, contacteu amb nosaltres.