Oferim:

· Professors nadius i titulats
· Classes de 3 o 6 hores setmanals
· Matricula oberta tot l’any
· Seguiment individual del progrés i atenció personalitzada
· Grups reduïts amb un mínim de 4 i un màxim de 8 alumnes
· Àmplia possibilitat d’horaris: matí, tarda, nit i dissabtes
· UniCor Languages prepara candidats per a les Cambridge English Qualifications
· Preparació per a titulacions oficials de Institut Français, Goethe Institute i Instituto Cervantes
· Cursos que segueixen el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) de coneixements d’idiomes del Consell Europeu
· Per aprovar el curs i obtenir el corresponent certificat d'estudis cal un resultat positiu superior al 75%
· Videoteca